Willem van Oranje

Willem van Oranje, 10 juli 1584 vermoord

Willem van Nassau of van Oranje heeft een woelig leven geleid. Van geboorte was hij boven het gewone volk verheven.
Hij maakt gebruik van huwelijken om politieke steun te verwerven. Hij was loyaal aan de katholieken en aan de lutheranen, en aan het Spaanse bewind. Hij verzette zich tegen de wreedheid van de Spaanse legers.

Hij was een man van tegenstrijdigheden, zeer welbespraakt zoals de eerste kapucijnenleideres in diezelfde tijd ook enkele bijzondere en meeslepende sprekers kenden.
Hij toonde niet veel moed bij de dood van sommige medestrijders. Hij ging van crisis naar crisis.
Ondanks al zijn kwellingen in verschillende levensfasen werd hij een symbool van verzet, waardoor de details van zijn leven onbelicht bleven. Helden worden niet geboren, maar ontstaan onderweg. Hij behoort tot ons gemeenschappelijk verleden.
Meditatie is ook je verdiepen in je afkomst, als persoon en als volk. Dit is een uitnodiging om dat te doen!

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede