Vrede

Vrede

Wat is nodig voor vrede....?
Bedenk wat er allemaal te pas komt.
Het gaat over wapens, relaties, oorlog, ruzie, vergeving, politiek.
Het gaat over onze kennis van de volken. Het gaat over onze wil om over de grenzen van onze groep te springen.
De groep waartoe we behoren (Nederlanders, blanken, hetero's of homo's, Marrokanen, zwarten, rijk en arm, alles en alles ) zien we als het onaantastbare deel van ons leven. Die groep heeft voor ons altijd gelijk, en de andere niet.
Dit is een van de grootste redenen voor geweld en oorlog.
Vrede gaat niet vanzelf.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede