allahu akbar

Vrede: moslimgebed om vrede

In de naam van God, de barmhartige, de erbarmende,
Prijs God van het Heelal,
die ons geschapen heeft
en die ons verdeeld heeft in stammen en volkeren,
zodat we elkaar leren kennen
en elkaar niet verachten.
Als je vijand vrede wil:
wees dan bereid tot vrede
en vertrouw op God,
want jouw Heer is één,
die alles weet, die alles hoort.
En de dienaren van God:
vol genade zijn zij die op de aarde leven
in nederigheid.
Wanneer wij ons tot hen richten, zeggen wij:
"Vrede!"

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede