Jain symbool

Vrede: Jaingebed om vrede

Vrede en Universele Liefde is het wezen
van de heilige boodschap die gepreekt wordt
door alle verlichten.
De Heer heeft verkondigd dat gelijkmoedigheid de Dharma is.
Ik vergeef alle schepselen
en maak dat alle schepselen mij vergeven.
Voor allen heb ik liefde
Voor niemand heb ik vijandschap
Weet dat geweld de wortel is van
alle ellende in de wereld.
Geweld is de knoop van de boeien.
"Doe geen levend wezen kwaad."
Dit is de eeuwige, altijddurende en onveranderbare
weg van geestelijk leven.
Een wapen kan enorme macht hebben,
maar is altijd ondergeschikt aan een andere macht;
geen enkel wapen is, hoe dan ook,
sterker dan liefde en afzien van geweld.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede