Franciscusbeeld door Gomes

Gebed uit rond 1900, toegeschreven aan Franciscus

Almachtige, maak mij tot een instrument van uw vrede
Laat mij waar haat is, liefde brengen
waar onrecht is: vergeving;
waar wanhoop is: hoop
waar twijfel is: geloof
waar duisternis is: licht
waar droefheid is: vreugde.
Goddelijke Bron
geef dat ik
evenzeer zoek te troosten als getroost te worden
te begrijpen als begrepen te worden
te beminnen als bemind te worden.
Immers, we ontvangen wanneer we geven,
we worden vergeven als wij vergeven,
we leven wanneer wij sterven, en wel voor eeuwig.

Moge de vrede van God, van de Eeuwige Geest,
de maker van de Aarde, de Geven van Leven,
de Bron van al wat bestaat,
onze Moeder en Vader,
met ons zijn
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
[Zie ook http://weprayforpeace.org/]

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede