Hindoesymbool

Vrede: hindoegebed

Hindoegebed om vrede
O God, leid ons van het onechte
naar het echte.
O God, leid ons van de duisternis naar het licht.
O God,leid ons van de dood naar de onsterfelijkheid
Sjanti, Sjanti, Sjanti voor allen.
O God, almachtige,
moge er vrede zijn in de hemelse sferen,
moge vrede heersen op Aarde,
mogen de wateren leven brengen,
mogen alle zegenrijke schepselen ons vrede brengen,
moge de Vedische Wet vrede brengen aan iedereen op aarde.
Mogen alle dingen een bron van vrede voor ons worden
en moge de vrede zelf, ons overladen met vrede
en moge die vrede ook mij vervullen.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede