Jan Scheffers: Franciscus

Groot en klein, sprookje of echt?

In het evangelie en in veel verhalen, mythen, sagen en sprookjes komen we dat vaak tegen: het kleine wordt groot, de lelijke wordt mooi, een rijke koning wordt arm, de leugenaar krijgt een lange neus.
"Hij heeft zichzelf vernederd, maar God heeft hem hoog verheven".

Bestaat dat in het echt ook? Nee, niet altijd. Dat is al zo zolang er mensen zijn. Daarom zijn al die verhalen opgeschreven, om die droom nooit te vergeten.
Rijkdom gaat gepaard met alle mogelijke kansen, met cultuur en beschaving, met kennen en kunnen leren en met macht. Armoede gaat samen met het ontbreken van kansen, met elke dag overleven, steeds weer niet kunnen rondkomen, te moe om te leren, gebrek aan verfijnde manieren, met pijn en ellende. Rijkdom is erop uit om rijkdom te bewaren en te vergroten, en armoede doet een beroep op solidariteit.

Toch zie ik nu en in het verleden mannen en vrouwen die het niet erg vinden om de nederigheid te beleven en die zo een zon zijn en hun hele omgeving een soort ontspanning verlenen, omdat er niet tegen elkaar hoeft te worden opgebokst.
We kennen Franciscus en Clara van Assisië
In het evangelie kennen we de Samaritaan die goed was, de guerrillastrijder die naast Jezus aan het kruis hing en vroeg hem te gedenken. Een vrouw met M.S. die een patiëntenvereniging opricht, een man die voor zijn gezin blijft zorgen, een voetbaltrainer die de anderen niet probeert neer te halen, een dochter die voor haar ouders zorgt, een schoolbestuur dat niet discrimineert, een vrouw met onherstelbare rugklachten en pijn, die de motor is van haar huis, een kerkleider die anderen welkom heet en eerst ja zegt in plaats van verbieden. Dat is geen sprookje, dat is echt.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede