Oecumenisch bootje

Week voor de eenheid van de christenenWij christenen komen tot het besef dat wij geen meerderheid vormen in de samenleving, dat wij gelovig mogen zijn en dat wij volledig aan de technische maatschappij mogen deelnemen. Wij hebben geen politieke macht, wij zijn uit het publieke domein weg. In plaats van het CDA komt voorlopig nu het Islamitisch Democratisch Appèl en daarna het Boeddhistisch Vredesappel.
Het geloof is onze kracht, niet onze macht. Wat staat er nog in de weg, om samen te geloven en onze kerkgenootschappen te beschouwen als gerespecteerde manieren om te geloven en om samen te vieren en te leren en te dienen? Niets.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede