> Meditatie - Vrede - Bevrijding

Opstanding, bevrijding

Vrede: Bevrijdingsdag

We hebben de doden herdacht en de bevrijding gevierd. Het lijkt wel of bevrijding iets uit het verleden is. Het is niet iets van vandaag. Onze vrijheden worden door de overheid en door de burgers snel en drastisch ingeperkt. De dreiging van terrorisme is voor onze overheden reden om ons te bewaken, in de gaten te houden en elektronisch te identificeren. Onze angsten voor geweld en misdaden van buurtbewoners maken ons onvrij.
De bevrijder Pim die ooit als de grootste Nederlander uit de bus kwam, is bijna vergeten.
Verlos ons van deze bevrijding en deze bevrijders.
Het is een simpel gebed tot God, die ons meteen verwijst naar onszelf: toe maar, bevrijd je maar, begin er maar aan. Laten wij onszelf bevrijden: dan bevrijden we de ander ook.


Meditaties rond Vrede


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede