Symbool van baha'i

Vrede: Baha'i-gebed voor de vrede


Wees vrijgevig als het je goed gaat
Wees dankbaar in tegenspoed.
Wees rechtvaardig wanneer je oordeelt
Wees behoedzaam in je spreken
Wees een licht voor wie in het donker leven
Wees een thuis voor de vreemdeling
Wees ogen voor wie blind is
Wees een betrouwbaar baken voor wie dwaalt
Wees levensadem voor de mensheid
Wees dauw voor de bodem van het menselijk hart,
en een vrucht aan de boom van nederigheid.Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Oecumene
Sociaal
Vrede