Afrikaans symbool

Vrede: Afrikaans gebed om vrede


Almachtige God, Grote Hand
wij alleen kunnen nog geen lus tot een stevige knoop maken.
De Rollende Donder die de machtige oerwoudbomen splijt,
de al-ziende Heer die hoog gezeten is
en zelfs de voetsporen van de antiloop ziet
op een rotsblok hier op aarde.
Jij bent degene die nooit een moment aarzelt
om ons bij te staan en onze roep te beantwoorden.
Jij bent de hoeksteen van onze vrede
Jij bent alles, onze levengever op aarde.Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Eenheid
Groot en klein
Hindoe gebed voor vrede
Indianengebed voor vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed voor vrede
Joods gebed voor vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed voor vrede
Prayer for Peace
Sikh-gebed voor vrede
De steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster gebed voor vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede