Weggegooide kippen

Vogelpest, mkz, bse enz

Een goed mens probeert in harmonie te leven met anderen,
met de natuur en met God.
Dat geeft een gevoel van welbevinden, van welzijn.
Nooit is alles in evenwicht, zijn yin en yang gelijk.
Wanneer dat sterk verstoord is vallen er slachtoffers.
Als de natuur moet wijken voor het geld
ontstaan er ziekte en geweld.
Misschien is dat meer een ziekte bij mensen dan bij dieren.
De laatsten worden niet geofferd maar opgeofferd.
Ik herinner me dat Franciscus een kip slachtte
omwille van een zieke medebroeder.
De kip diende een goede balans bij de mens,
maar niet op de kapitaalmarkt.

Als we Gods schepping evenwichtig behandelen
is er leven alom.

Richard van Grinsven,
Minderbroeder kapucijn
<


Meditaties rond Sociaal


Arm en rijk
Ashanti-symbool
Carry: Koninginnen van de nacht
De dood van mijn moeder
Engel in de winkel
Globalisering
Internationale
Koningin
Mantelzorg
Missie
Pattaya
Scheffers: Aankijken
Scheffers: Asshak
Scheffers: Dokwerker
Scheffers: Geen plaats voor hem
Scheffers: Hans
Scheffers: Kameel
Scheffers: Pasen
Stop Aids Nu
Storm
Vlieg
Vogelpest
Waarom?
Warmte geven
Water

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede