Scheffers: vrouw in Mali

Aankijken

Soms kun je schrikken van wat je zelf teweeg brengt. Dat had ik bij het schilderen van deze vrouw uit Mali in West Afrika. Meer dan levensgroot afgebeeld bleef ze me strak aankijken, met een fiere en wat verwijtende blik.

Want naarmate wij meer over Afrika horen en zien, wordt dat armste van de continenten een sloppenwijk, slagveld en sterfhuis van onze wereld ineen. De zuidkust van West-Afrika heet Slavenkust. Toen een zwarte vrouw aan deze kust naar sporen van haar voorouders zocht, kon ze daar alleen maar vreselijk huilen. Omdat op die plek de mensengeschiedenis alleen nog met tranen te begrijpen valt.
Door het vernietigende geweld van de slavenhandel, het kolonialisme en de abrupte dekolonialisatie, is in Afrika veel van de oude kunst en cultuur overspoeld. Maar ze zijn er nog wel. Ze leven voort in de mensen. Vandaar die fiere en wat verwijtende blik van de vrouw uit Mali die ons aankijkt.

Ze kan ons doen afvragen wat er hier in ons land en in West-Europa nog over is van onze kunst en cultuur. Want ze worden ook hier steeds meer overspoeld. Door het belang van economie en markt, van flitskapitaal en handel, van concurrentie, digitalisering, internet. Onze cultuur verarmt en verschraalt. Welvaart drukt welzijn weg.
Maar wat in die moderne wereld geen nut lijkt te hebben, heeft wel zin in de wereld van de verbeelding. Taal en kunst maken het ons mogelijk onze wereld vorm te geven, te formuleren, uit te drukken, tegen te spreken. Zo krijgen we enige greep op het mysterie dat wij zelf zijn. Dat lukt als we elkaar echt aankijken met de ogen van het hart.

=== Jan W. Scheffers +, kapucijn ===


Meditaties rond Sociaal


Arm en rijk
Ashanti-symbool
Carry: Koninginnen van de nacht
De dood van mijn moeder
Engel in de winkel
Globalisering
Internationale
Koningin
Mantelzorg
Missie
Pattaya
Scheffers: Aankijken

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede