Dalit vrouw in gebed

Missie

Omdat er vanuit Nederland nog maar enkele missionarissen naar het buitenland gaan, is onze aandacht verschoven van missie-buitenland naar missie-dichtbij. Toch zijn er nog genoeg mensen in de wereld, die onze zorg en geld nodig hebben. Het actiethema voor de wereldmissiemaand is recht voor de dalits, voor de allerlaagste kaste in (zuid-west) India.
Dalit betekent weggegooid, afgedankt. Hun positie in de maatschappij is zoals hun naam zegt: afgedankt. Wat ik daarover gelezen heb, is echt verschrikkelijk. Iets kunnen wij uit solidariteit doen, minstens weten wat er gaande is.
Op deze afbeelding (van Missio) een dalitvrouw in meditatie tijdens de viering in het krottendorp. Denk eens na wat deze vrouw aan God zal voorleggen...
De Nederlandse organisatie Missio heeft dit tot thema gemaakt voor alle katholieke parochies. De niet katholieke organisaties hebben weer wat anders. (Jammer..)
Zie voor meer informatie: www.missio.nl


Meditaties rond Sociaal


Arm en rijk
Ashanti-symbool
Carry: Koninginnen van de nacht
De dood van mijn moeder
Engel in de winkel
Globalisering
Internationale
Koningin
Mantelzorg
Missie
Onderweg
Pattaya
Scheffers: Aankijken
Scheffers: Asshak
Scheffers: Dokwerker
Scheffers: Geen plaats voor hem
Scheffers: Hans
Scheffers: Kameel
Scheffers: Pasen
Stop Aids Nu
Storm
Vlieg
Vogelpest
Waarom?
Warmte geven
Water

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede