Geest van God

De Geest van God

God, Vader van álle mensen
Onder alle volken en landen laat u uw kerk leven
van oost tot west roept u uw volk bijeen
Wie verdeeld zijn, brengt u samen wie samen zijn, bewaart u in uw vrede.

Wij bidden voor de kerk in haar vele vormen in Nederland:
beziel haar en leid haar in liefde;
vervul het hart van haar gelovigen met de Geest,
houd in haar het vuur brandend van uw Geest
om samen één gemeenschap te vormen.
Verenig allen die gedoopt zijn
om een teken van Gods aanwezigheid te zijn in de wereld.

Wij bidden u:
laat uw Geest uitgaan over de aarde,
als een kracht om uw schepping te vernieuwen
en laten wij daar gelukkig in zijn
en wegen vinden
om in recht en vrede samen te kunnen leven.

=== Gebed van de Nederlandse kerken ===Meditaties rond Oecumene


Abana, Onze Vader, Arabisch
Christendom
Christendom 2
Eenheid
Gebed

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede