Symbolen

Het christendom, 2

Het kruis doet mij denken mij aan Jezus Christus, de man van Nazareth, Zoon van God. Hij onderging de kruisdood om mij met God te verzoenen, niet alleen mij maar alle mensen.
Jezus' dood was een bijzondere dood: Jezus' dood is onze dood, het lijden dat Hij onderging is ons lijden, zijn eenzaamheid en verlatenheid is onze verlatenheid. Jezus' dood wil ons iets zeggen, hij wil ons de ogen openen voor de werkelijkheid. Jezus' dood toont de onveranderlijke werkelijkheid van het mens-zijn.
Hij maakt duidelijk: het menselijk bestaan is een door-kruist bestaan en een door-kruist bestaan is altijd ook ten diepste menselijk bestaan.
Overal in de wereld wordt bemind - en gehaat, trouw gezworen - en bedrogen, vertrouwen gegeven - en geschonden. Ellende, rampspoed en dood in de wereld zijn een zware belediging van het rechtsgevoel van mensen. Waarom is menselijk bestaan door-kruist bestaan?

Dat is mijn vraag aan God, van wie de Schrift zegt dat Hij Liefde is. Een vraag waarop ik geen antwoord weet. Maar ook een vraag waarop God zelf geantwoord heeft - op zijn wijze - in Jezus van Nazareth. In Hem nam God het leed van de wereld op zich. Dat is zijn manier van deelname aan onze wereld. Meer weten we niet.
En ik denk dat dit antwoord dieper doordringt dan alle pogingen van de menselijk geest om het leed te verklaren en God voor deze, onze wereld te verontschuldigen.
Gods antwoord was echter niet alleen het kruis maar ook verrijzenis, de andere kant van het kruis.
Het kruis van Jezus herinnert mij aan de dood van Jezus èn aan zijn verrijzenis. Hij is uit de doden opgestaan als eerste van alle mensen. Ik, jij, alle mensen die in zijn Naam geloven, mogen hem volgen in dood en verrijzenis.
Een grandioos perspectief !

=== Hans Putters ===
Minderbroeder kapucijnMeditaties rond Islam


Abana, Onze Vader, Arabisch
Christendom
Christendom 2

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede