<

Symbolen

Het christendom

Het kruis, het teken dat hiernaast in rood is afgedrukt, is het symbool van het christendom.
Christendom is het volgen van de Messias. Het kruis verwijst daarbij naar het mysterie van het kwaad en van het lijden. Jezus de Messias is geconfronteerd geweest met het kwaad, met het lijden en met de dood zoals iedereen dat is. Hij, met zijn moeder, zijn vader, zijn vrienden en vriendinnen, zijn leerlingen, hebben het mysterie van het kwaad in de ogen gezien. Zijn antwoord was: "Vader, in uw handen leg ik mijn leven."

Er is een mystiek van het kruis ontstaan, die voorbij ging aan de pijn van werkelijke ellende. Men identificeerde zich met Jezus, maar het kruis werd losgemaakt van de schande en de executie en van het geweld van de overheden, en van het opstanding uit de dood door God bewerkt.

Het kruis is een teken van afschuw van het lijden, van verzet tegen deze dood, van verzet tegen overheden die anderen ter dood veroordelen, tegen het geweld dat de ene mens de andere aandoet, tegen slavernij in welke vorm ook.
Terwijl in heel de wereld door christenen en niet christenen de meest afschuwelijke misdaden worden bedreven, blijven de eenvoudige christenen protesteren tegen geweld. Zij en wij blijven geloven in de opstanding uit het geweld door eenvoudig een kruis te tonen als een eeuwigdurend protest tegen het geweld dat in ons schuilt, en dat soms ongebreideld door regeringen en machten wordt aangewend - meestal met een beroep op allerlei redenen die alleen voor de machthebbers geldig zijn.

Maar het kruis, het lijden en het onrecht, hebben niet het laatste woord. Liefde overwint alles. Insja' Allah.

=== Een vriend ===
Een minderbroeder kapucijnMeditaties rond Oecumene


Abana, Onze Vader, Arabisch
Christendom

Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Oecumene
Sociaal
Vrede