Ewald Loonen: Gezelschap

Het verhaal van de kleine dood

Er wordt op mijn deur geklopt. “Ja.” roep ik. De deur gaat open. Een klein mannetje komt binnen, twee en een halve bloempot hoog. “Hé,” zeg ik, “kom binnen, wie ben je?”
“Ik ben de kleine dood,” zegt hij, en ineens barst hij in tranen uit.
Nu had ik kunnen zeggen: ‘Laat je niet zo gaan, wees flink.’ Maar huilen is bij mij niet verboden. Wanneer hij tot bedaren komt, vraag ik: “Je bent de kleine dood?”
“Ja,” zegt hij, “mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid. Daar hebben ze mij niet nodig. Maar ik moet toch ook leven?”
“Natuurlijk, kleine dood, blijf maar wat bij mij. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. Hou me wat gezelschap, dan kunnen we samen praten, dat helpt.”
Zo zitten we daar bij elkaar, tot opeens de kleine dood me aankijkt en vraagt: “Aan wie denk je nu? Toe, zeg het gauw!” “Ik denk aan jou,” zeg ik.
Op datzelfde moment krijgt het dode mannetje echte ogen. Ze dansen als lichte sterretjes.
“Ja, ik denk aan jou,” roep ik nog eens, en weer verandert hij. Hij krijgt een echte huid en echte handen, een echt hart.
“Ja, ik denk aan jou,” roep ik nog harder en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus, waarmee hij kan niezen.
“Ja, ik denk aan jou,” schreeuw ik zo hard ik kan en plotseling springt hij recht, valt me om de hals en fluistert: “En ik aan jou ...”
En op mijn stoel zit een klein mannetje, twee en een halve bloempot hoog.
Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. “Hoe heet jij,” vraag ik. “Het kleine leven,” zegt hij.
“Zo,” zeg ik, “en wat ga jij met dat kleine leven doen?” “Kleine doden opwekken,” zegt hij.
“Hoe ga je dat doen?” vraag ik.
“Door te zeggen: ik denk aan jou...”

== Uit: Leven, blad van kapucijn Klaas Blijlevens, Brugge ==

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Kapucijns

Broeder Jan
Eilard: Sint Alexius
Eilard: Dwaas liedje
Eilard: Huilen
Eilard: Voor moeder
Eilard: Zing
Felix van Cantalicië
Ga dan op weg
Generaties
Nieuwjaar: wees tevreden
Kapucijns
Gebed voor zieken
400 jaar kapucijnen in Den Bosch
400 jaar kapucijnen in Den Bosch, preek
Kapucijnen NL en VL
Kleine dood
Oriëntatie
Oriëntatie: Jij, mijn thuis
Ouderen
Pandgang
Pastor
Padre Pio
Psalm
Psalm van Rosita
De stoel
Weekend in Velp
De Wonne
Zo maar

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede