400 jaar kapucijnen in Den Bosch,logo ontworpen door Philippus

400 jaar kapucijnen in Den Bosch


Uit een preek bij het begin van de viering: 400 jaar kapucijnen in Den Bosch
In de loop van de vijf eeuwen die wij bestaan, hebben we als kapucijnen altijd de onderlinge verschillen laten bestaan.
Zoals Franciscus hebben we altijd een eenvoudig geloof gehad: de ander, de wereld en ikzelf, allen zijn we schepsel van God. Er is er maar één die meer is, die meest is en dus meester is, wij zijn verder allen gelijk.
We zijn gelijk aan degenen die niet geloven, aan degenen die anders zijn dan wij, die anders eten en zich kleden en degenen die zeer behoudend geloven en zich als aan een reddingsboei aan de voorschriften van de kerk vastklampen. Wij zijn gelijk en niemand voelt zich beter of slechter.
Dat zal natuurlijk wel eens gebeuren, maar dat hoeft niet. Wij zijn zelfs zo gelijk, dat het soms kan lijken alsof men over ons kan lopen.
Ook dat nemen we dan, in naam van God.

== Logo ontworpen door Philippus Philippus ==

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Kapucijns

Broeder Jan
Eilard: Sint Alexius
Eilard: Dwaas liedje
Eilard: Huilen
Eilard: Voor moeder
Eilard: Zing
Felix van Cantalicië
Ga dan op weg
Generaties
Nieuwjaar: wees tevreden
Kapucijns
Gebed voor zieken
400 jaar kapucijnen in Den Bosch
400 jaar kapucijnen in Den Bosch, preek
Kapucijnen NL en VL
Kleine dood
Oriëntatie
Oriëntatie: Jij, mijn thuis
Ouderen
Pandgang
Pastor
Padre Pio
Psalm
Psalm van Rosita
De stoel
Weekend in Velp
De Wonne
Zo maar

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede