Moeder

Voor moeder

Weet u nog, moeder, als u in Amsterdam
ging winkelen - hoe straal ik mij verveelde,
terwijl u mij de prijzen mededeelde
van tricot, crêpe-de-chine en astrakan?

Maar nu ik, deze avond, door de lichte straten
en langs de etalages ga,
mis ik u node en verlang bijna
u naast mij over crêpe-de-chine te horen praten.

== Uit de bundel Klein Zonnelied,
van Eilard van de Griendt, kapucijn (z.j.)
De tekeningen zijn van kapucijn Jan Philippus ==Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Kapucijns

Broeder Jan
Eilard: Sint Alexius
Eilard: Dwaas liedje
Eilard: Huilen
Eilard: Voor moeder
Eilard: Zing
Felix van Cantalicië
Ga dan op weg
Generaties
Nieuwjaar: wees tevreden
Kapucijns
Gebed voor zieken
400 jaar kapucijnen in Den Bosch
400 jaar kapucijnen in Den Bosch, preek
Kapucijnen NL en VL
Kleine dood
Oriëntatie
Oriëntatie: Jij, mijn thuis
Ouderen
Pandgang
Pastor
Padre Pio
Psalm
Psalm van Rosita
De stoel
Weekend in Velp
De Wonne
Zo maar

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede