Miniatuur, Opstanding

Broeder Jan

Er was eens een jonge man die Franciscus heel graag wilde navolgen. Hij was helemaal ondersteboven van de levenswijze van Franciscus.
De jongen mocht intreden. Hij kreeg een nieuwe naam: Jan. Kort en bondig. Franciscus hoopte dat hij een nieuwe Johannes zou worden. Maar dat wilde allemaal niet zo vlotten. Jan was braaf, bad veel en beoefende de deugd van nederigheid bovenmate.

Toch beviel Franciscus niet in hem da hij zichzelf niet was. Hij wilde Franciscus letterlijk navolgen. Hoestte Franciscus, dan hoestte Jan ook. Snoot Franciscus zijn neus, dan snoot Jan zijn neus. At Franciscus 's morgens niet, dan liet Jan ook zijn eten staan.
Dat irriteerde Franciscus mateloos. Hoe kan iemand zijn eigen leven gestalte geven door precies te doen wat degene doet die hij navolgt!
Franciscus riep hem bij zich en zei: Jij moet op jouw eigen wijze leven, in armoede, gehoorzaamheid en ongehuwd. Op jouw manier, met jouw capaciteiten. Ontdek die in jezelf en je zult een echtee minderbroeder worden.
Jan nam dit ter harte. Hij ontplooide al zijn talenten. Hij had een eigen plaats onder zijn broeders en verwierf een grote heiligheid.
Jan stierf en werd aan iedere broeder als voorbeeld aangegeven.

Dit verhaal gaat rond in de kapucijnengemeenschap. Er zit in dit verhaal veel waarheid. We kunnen niet allemaal hetzelfde patroon van Franciscus op ons leggen. We zullen het moeten doen met onze beperktheid en met onze eigen talenten. Heel typisch dat in onze kapucijnenorde dit ook altijd heeft gemogen. Er bestaat niet een vast model kapucijn.
En toch merkt buitenstaander dat we van een kapucijnenorde zijn. Prachtig toch?

Buiten de traditionele vormen van ons franciscaanse religieus leven, zien we allerlei bewegingen groeien. Er komt iets nieuws, zie je het nog niet?
Wij moeten ruimte scheppen voor nieuwe mensen en hen alle kansen bieden, om nieuwe gestalte te geven aan een ideaal, waar ook wij op onze manier, ons hart aan hadden verpand.

== Rogier 't Hoen, minderbroeder kapucijn ==

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Kapucijns

Broeder Jan
Eilard: Sint Alexius
Eilard: Dwaas liedje
Eilard: Huilen
Eilard: Voor moeder
Eilard: Zing
Felix van Cantalicië
Ga dan op weg
Generaties
Nieuwjaar: wees tevreden
Kapucijns
Gebed voor zieken
400 jaar kapucijnen in Den Bosch
400 jaar kapucijnen in Den Bosch, preek
Kapucijnen NL en VL
Kleine dood
Oriëntatie
Oriëntatie: Jij, mijn thuis
Ouderen
Pandgang
Pastor
Padre Pio
Psalm
Psalm van Rosita
De stoel
Weekend in Velp
De Wonne
Zo maar

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede