Ramadan

Islam

Ramadan

In de jaren 2008- 2015 valt de ramadan in de zomer. Dat is een bijzondere maand voor moslims. Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, heeft het jaar 354 dagen. Dus elk jaar valt de maand ramadan tien dagen eerder dan het jaar ervoor

Moslims verwelkomen de negende maand, dat is de ramadan, zoals de aarde de regen verwelkomt. In die maand bidden ze meer, zodat hun geloof sterker wordt. De ramadan is de maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning.
De familie- en vriendenbanden worden aangehaald. Overdag wordt van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten of gedronken en er is geen seksuele omgang.
De ram dan is geen boetedoening voor zonden. Het is wel een zware tijd, maar ook een bijzondere en mooie tijd. Er is een sfeer van saamhorigheid. De ziel en het lichaam worden beide gerespecteerd. Geen enkele trek van het mensenleven wordt uitgeschakeld, alleen beteugeld.

Vasten is een gemeenschappelijke beleving van Gods goedheid, en daarom hoort erbij: niet roddelen of kwaadspreken, niet vloeken, niet liegen of iemand benadelen.

Wij wensen de moslims een gelukkige ramadan en een mooi Slotfeest.

God geve ons vrede.
== phv ==


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond islam

De islam
Ibn Arabi
Moslimgebed om vrede
99 namen van God 1
99 namen van God 2
99 namen van God 3
Nasroeddin
Ramadan

Meditaties over andere thema's


Antonius
Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Islam
Sociaal
Bidden
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten