allahu akbar

Vrede: moslimgebed om vrede

In de naam van God, de barmhartige, de erbarmende,
Prijs God van het Heelal,
die ons geschapen heeft
en die ons verdeeld heeft in stammen en volkeren,
zodat we elkaar leren kennen
en elkaar niet verachten.
Als je vijand vrede wil:
wees dan bereid tot vrede
en vertrouw op God,
want jouw Heer is één,
die alles weet, die alles hoort.
En de dienaren van God:
vol genade zijn zij die op de aarde leven
in nederigheid.
Wanneer wij ons tot hen richten, zeggen wij:
"Vrede!"

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond islam

De islam
Ibn Arabi
Moslimgebed om vrede
99 namen van God 1
99 namen van God 2
99 namen van God 3
Nasroeddin
Ramadan

Meditaties over andere thema's


Antonius
Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Islam
Sociaal
Bidden
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten