Bloeiend hout.

Nieuw zonnelied

Naar aanleiding van de vraag om een eigen zonnelied te schrijven, ontvingen we dit:

Almachtige, algoede Heer,
Aan u zij alle lof en eer,
Aan u zij alle roem en zegen.
Wij willen in ons 'klein-zijn' hier
Bezingen U met groot plezier
Want dankbaarheid, die lacht ons tegen.

Refrein: Dankt God voor al wat Hij ons biedt
Waar ieder mens graag van geniet!

Geloofd zijt Gij om broeder Zon
Uw zinnebeeld, de gouden bron,
Die nimmer ophoudt te beklijven:
Dat wij in deemoed en geduld
Van grote dankbaarheid vervuld
Uw volgelingen mogen blijven.  Refrein: Dankt God...

Geloofd zijt Gij om zuster Maan
en sterren die in 't luchtruim staan
In donkere nachten blijven schijnen.
Dat wij aanvaarden ons tekort
Als wij in angsten zijn gestort
de muizenissen gaan verdwijnen.  Refrein: Dankt God...

Geloofd gij aarde, die ons voedt,
En kruid en bloemen groeien doet,
Laat ons dit schone steeds waarderen.
Al valt ons leven soms ook zwaar
Dat elk de vrede steeds bewaar'
en lere alles accepteren.  Refrein: Dankt God...

Geloofd zijt Gij om broeder vuur
Die edel is en sterk en puur
Ons oplicht, wij, zo krom gebogen,
En rechtop ons doet verder gaan
Met ieders zorgen steeds begaan,
Het maakt ons blij en opgetogen.  Refrein: Dankt God...

Geloofd zijt Gij om hen die stil
Hun lot verdragen naar uw wil,
Hun handicap met moed verdragen.
Gebreken van de ouderdom:
Met klagen gaan ze niet weerom:
"Kom op", en laat ons sterkte vragen. Refrein: Dankt God...

Geloofd zijt Gij om zuster dood,
die nooit een sterv'ling buiten sloot
Lach positief de toekomst tegen!
Dat vreugde in onz' oude dag
Heel veel vertrouwen geven mag,
Dan wordt dit leven tot een zegen...  Refrein: Dankt God...

Geloofd, Franciscus, om dit lied,
Met al wat Gods natuur ons biedt,
Daardoor het and're los te laten.
Dat wij in franciscaanse zin
Gedragen, door de Heer bemind
Beleven onze laatste dagen....  Refrein: Dankt God...

=== Dit Zonnelied is geschreven door een wijze zuster die anoniem wil bijven ===

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, geloofd...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede