Heelal

Nieuw zonnelied
Allerhoogste, allerkleinste,
wij danken u,
u bent er
hoe dan ook
vanzelfsprekend
vanzelfzwijgend.
Wij zien u in het bestaan van
het allerkleinste atoom, quark, energie,
en van het duizelingwekkend heelal,
in het geloof van de wetenschappers
waardoor zij blijven zoeken.
Wij zien u in de beloften van de politici
die daardoor te kennen geven te weten van goed is.
Wij zien u ondanks en door de zonden van de mensen
die we herkennen omdat we beseffe wat goed is.
Wij zien u in de barmhartigheid en het jonge idealisme.
Wij zien u door de ogen van de blinde
die de weg zien zonder te zien.
Wij zien u ondanks onrecht en uitzichtloosheid
die ons aanzetten tot recht en rechtvaardigheid.
Wij zien u in de geschiedenis en de toekomst
van wereld, volk, familie en onszelf,
in het doorbreken van grenzen.
Wij zien u in de natuur, de kerken, de internetwereld,
in profeten en heiligen -zoals mijn moeder-
in dood en leven, in jeugd en ouderdom,
in idealisme en continuïteit.
Eeuwige, God, Moeder, Verre Nabije,
hoe [...] is uw naam
overal op aarde.

[ Wie schrijft zijn/haar eigen Zonnelied? ]

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, geloofd...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede