Zonnebloem

Zonnelied

Dit Zonnelied van Franciscus wordt aan het einde van elke begrafenis van een kapucijn gezongen.

Almachtige, algoede Heer,
Aan u zij alle lof en eer,
aan u zij alle roem en zegen. Wij overtraden uw gebod,
doch duld dat wij u loven, God,
met uwe schepselen allerwege.

Refrein:
Looft God en dankt en benedijt
en dient hem vol ootmoedigheid.


Geloofd zijt Gij om broeder Zon,
uw zinnebeeld, de gouden bron
die uitstraalt boven alle volken.
Geloofd zijt gij om zuster Maan,
om sterren die in 't luchtruim staan,
geloofd om broeder Wind en Wolken.
Refrein:

Om zuster Aarde die ons voedt,
en kruid en bloemen groeien doet,
om 't needrig Water rijk aan waarde.
Geloofd zij gij om broeder Vuur
die edel is en sterk en puur,
geloofd zijt gij om heel uw aarde.
Refrein:

Geloofd zijt gij om hen die stil
hun lot verdragen naar uw wil,
en u ter eer elkaar vergeven.
Geloof zijt gij om zuster Dood
die nooit een sterv'ling buiten sloot
van leed of loon in 't eeuwig leven.
Refrein:


Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, geloofd...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede