Vrede

Stilte

Franciscus bracht een tederheid en verfrissende kracht in een wereld in verandering, gericht op grotere welvaart.
Hij zelf had deze zachte kracht ontvangen en zich eigen gemaakt. Steeds opnieuw preekte hij bekering, kondigde hij het rijk van God aan.
Telkens werd hij zelf weer bevangen door de stilte die God hem bracht en waarin hij God vond.
In een vlaag van verlangen naar God vroeg hij Clara eens om een antwoord bij God te zoeken voor hem: of hij moest ondergaan in stilte en zo de eindeloze stilte van God binnengaan.
Maar Clara zond hem het bericht terug, dat dit niet de wil van God was. Franciscus moest de diepe rijkdom van de stilte aan anderen meedelen en de geest van stilte verspreiden. Clara en haar zusters wilden zich deze stilte eigen maken en haar koesteren.

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, geloofd...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede