Liefde en vuur

Philippus: Franciscus en Clara

Philippus heeft honderden tekeningen gemaakt van Franciscus en Clara. Hier vindt u een recente tekening van "Liefde en vuur".
Ik denk dat Franciscus alles, groot en klein, bezield en onbezield, rijk en arm, mens en dier, respecteerde omdat we gemeenschappelijk hebben dat we schepsel zijn van God. God is de meerdere en verder niemand of niets. Verder is er niets belangrijk. Vuilrapers en bankdirecteuren zijn even belangrijk en ze leven bij de genade van God.
De liefde en de vurigheid ervan maken dat iemand belangrijk wordt.
Bent u het hiermee eens? Ik ben benieuwd...

=== Laat hem eens iets horen: Philippus Philippus ===

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, Geloofd ...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Antonius
Bidden
Bijbel
Sociaal
Bidden
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten