Franciscusbeeld door Gomes

Instrument van vrede
Almachtige, maak mij tot een instrument van uw vrede
Laat mij waar haat is, liefde brengen
waar onrecht is: vergeving;
waar wanhoop is: hoop
waar twijfel is: geloof
waar duisternis is: licht
waar droefheid is: vreugde.
Goddelijke Bron
geef dat ik
evenzeer zoek te troosten als getroost te worden
te begrijpen als begrepen te worden
te beminnen als bemind te worden.
Immers, we ontvangen wanneer we geven,
we worden vergeven als wij vergeven,
we leven wanneer wij sterven, en wel voor eeuwig.

Moge de vrede van God, van de Eeuwige Geest,
de maker van de Aarde, de Geven van Leven,
de Bron van al wat bestaat,
onze Moeder en Vader,
met ons zijn
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
[Zie ook http://weprayforpeace.org/]

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, Geloofd ...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Antonius
Bidden
Bijbel
Sociaal
Bidden
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten