>

Franciscus bidt, tekening van kapucijn Philippus

Ruimte

"Voor Franciscus had gehoorzaamheid niets te maken met engte, benauwenis of krampachtigheid. Gehoorzaamheid heeft alles te maken met ruimte. Daar waar mensen echt oor hebben naar elkaar, ontstaat een ruimte. Daar waar we ons op elkaar afstemmen, luisteren naar wat er leeft in ieders hart, horen we wat we echt nodig hebben, waar we luisteren naar Gods bedoelingen met ons leven, daar ontstaat een weldadige ruimte: daar is het goed toeven.

Omdat deze ruimte van de gehoorzaamheid Franciscus dierbaar was, heeft hij haar bewaard en behoed. Daarom heeft hij zijn regel geschreven. Later zijn er constituties ontstaan.
Gehoorzaamheid heeft alles te maken met horen. Als je de vraag stelt: "God, wat wilt u dat ik doe?", dan ontkom je er niet aan om te horen, te luisteren. Franciscus zelf deed niet anders. Maar, het goed horen en luisteren naar wat er leeft in je zelf en in anderen is een kunst, een levenskunst. (...) Soms is luisteren en het stellen van vragen belangrijker dan het antwoord. Luisteren, horen, oor hebben voor... kan alleen als je oren open zijn. (...)

Het woord van Jezus eftah heeft grote zeggingskracht. De doofstomme, de man, de mens, gaat open en een nieuwe vitaliteit stroomt zijn leven binnen. Jezus doet geen wonder, maar bevestigt de doofstomme, de mens, in zijn band met God."

Deze woorden zijn waardevol op het feest van de dood van Franciscus, zijn intrede voorgoed in onze wereldruimte, waar we mogen leven in het licht van Gods aanwezigheid."

=== Fer van der Reijken OFM (2003 in Eindhoven) ===

Naar www.kapucijnen.com


Meditaties over 'franciscaans'


Assisi
Daadkracht
Deur
Franciscaans
Franciscus
Franciscusfeest
Franciscus, beminnen
Franciscus, Geloofd...
Franciscus en Ignatius
Franciscus, instrument
Franciscus en kritiek
Franciscus en kritiek 2
Franciscus, Looft Hem
Franciscus en mijn handen
Franciscus en omhelzing
Franciscus, 4 oktober
Franciscus en Philippus
Franciscus en de schepping
Franciscus speelman
Franciscus: vioolspel
Franciscus en de wijsheid
Kerstmis in Greccio
Kerstmis: voorbereiding
Minderbroeder
Pinksteren
Kruis van San Damiano
Sint-Franciscus, Bart Peters
Stilte
Zachtmoedigheid
De zon
Zonnelied 1
Zonnelied 2
Zonnelied melodie
Nieuw Zonnelied
Nieuw Zonnelied 2
Nieuw Zonnelied 3

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede