Clara door Jan Scheffers
Clara van Assisië: fier, ingetogen en vastberaden

Clara van Assisi, een portret
Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Haar levensverhaal kan in enkele zinnen verteld worden. In 1194 wordt ze geboren als oudste dochter van ridder Favarone en vrouwe Ortolana. Op 18-jarige leeftijd verlaat ze het ouderlijk huis en sluit zich aan bij Franciscus en zijn broeders. Haar jongere zus Agnes voegt zich na enkele weken bij haar. Ze gaan naar het kloostertje van San Damiano en leiden daar een leven in beslotenheid. Achter het "slot", dat echter niet zozeer bedoeld was om de vrouwen binnen te houden maar om de mannen buiten te houden. Ongeveer 42 jaar heeft het leven van Clara zich op die plek afgespeeld. Pas op haar sterfbed ontvangt ze in 1253 van de paus de goedkeuring van haar leefregel voor de Clarissen.

Hoe zag Clara er uit? Ik ken geen tijdens haar leven geschilderd portret. Haar lichaam is te zien in de Clarabasiliek in Assisi. Als een donkere Assepoester ligt ze daar in een glazen kist ter bezichtiging en verering. Haar hoofd en handen werden bekleed met zilvergaas, dat in de loop van de tijd is geoxydeerd. Daarom ziet haar lichaam er uit als gemummificeerd. Vreemd en niet erg aansprekend.

Hoe Clara er werkelijk uit zag wordt aan onze verbeelding over gelaten. Iedereen mag zo een eigen beeld van Clara vormen. Ik heb geprobeerd mijn portret van Clara te schilderen op een groot doek van 60 x 80 cm. Toen het klaar was keek ik in de ogen van een krachtige vrouw, mijn Clara. Ik was benieuwd hoe vrouwen hierop zouden reageren. Treffend werd gezegd: ze is fier, ingetogen, vastberaden.

Wie de geschriften van Clara leest en wie bladert door de vele getuigenissen die over haar bewaard zijn gebleven komt geen zoete kwezel of onderdanige vrouw tegen. Ze moet een sterke vrouw geweest zijn, die grote waardering genoot onder haar tijdgenoten en een sterke invloed had op het leven van haar stadgenoot Franciscus en zijn minderbroeders. Fier, ingetogen en vastberaden.

=== Jan W. Scheffers, kapucijn + ===

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Clara


Clara
Clara en Agnes
Clara in augustus
Clara en Franciscus
Mieke van Baal: Clara
Clara, kernwaarden
Clara, minister
Clara, pelgrim
Clara, radicaal
Clara door J.W. Scheffers
Clara en zonnelied

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede