Clara.
Clara, drie kernwaarden

De drie kernwaarden van de spiritualiteit van Clara krijgen pas volle betekenis, wanneer we de tegendelen ervan laten meespreken:
1. Armoede, dat is aanvaarden dat je wezenlijk behoeftig bent, staat tegenover toe-eigening, je veilig stellen door bezit.
2. Nederigheid heeft zijn tegendeel in jezelf verheffen. Nederigheid wordt pas echt door het dragen of ondersteunen van de ander in al haar of zijn broosheid.
3. Liefde. Het tegenovergestelde doet zich voor waar iemand eigenmachtig oordeelt over de zwakheid van een ander, of zich opwindt en niet vergeeft.

-- Uit: Franciscaans Leven, juni 2012, zr Edith van den Goorberg, claris. --

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Clara

Clara
Clara en Agnes
Clara in augustus
Clara en Franciscus
Clara, kernwaarden
Mieke van Baal: Clara
Clara, minister
Clara, pelgrim
Clara, radicaal
Clara door J.W. Scheffers
Clara en zonnelied

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede