Kapel in Internationaal college, Rome

Meditatie - Bijbel

De vossen hebben holen

De vossen hebben hun holen en de mossels hun schelpen.
Jezus verzekert ons dat hij ervoor gekozen heeft, om geen plek voor zijn hoofd te hebben, geen plek om rustig te slapen. Hij kiest ervoor om af te zien van dingen die voor vossen en vogels gewoon zijn, een nest, een hol of een schelp.
Het lijkt zo alsof de schepping, de natuur, nog niet af is en dat wij de schepping vervolmaken door er iets minder van te gebruiken.
We kennen uit de Meditatie - Bijbelverhalen genoeg verhalen over mensen die het niet konden opbrengen om radicaal verder te gaan.
De Israelieten in de woestijn verlangden terug naar de vleespotten van Egypte.
De spionnen verzonnen enorme reuzen uit angst om het Beloofde Land binnen te gaan.
We kennen het verhaal van Lot, die omkeek en niet loskwam van haar verleden en veranderde in een zoutpilaar.
In ons leven zijn er ook momenten dat we zo bang zijn voor wat er gaat komen, dat we geen moed hebben om vooruit te kijken of te denken. De onzekerheid, ziekte, dreiging of duisternis kan groot zijn. We blijven liever waar we zijn en gaan niet verder.

De stem van Jezus klinkt dan: “Volg mij.” Hoe dan?
We kunnen bang zijn voor morgen, we kunnen het verleden niet loslaten, en waarom zouden we ook. Toch is de boodschap: blijf niet staren op het verleden, op wat je fout hebt gedaan of wat jou is aangedaan. Blijf niet vast zitten in je verdriet, in je beschadigingen, in je misdaden, in je kleinheid, maar ga verder.
Vergeef en laat je vergeven. Ook onze weg is een doorgaande weg, geen doodlopende weg.
Wij zijn mensen van de Weg, de Doorgaande Weg.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Meditatie - Bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Meditatie - Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten