Roeblov

Meditatie - Bijbel

Sara en Abraham

Bij Genesis 18, 1-10
Dit verhaal is afkomstig uit de oudste geschiedenis van de Meditatie - Bijbel, uit het boek van de Schepping, van het Ontstaan. De eeuwige brengt een bezoek aan de mensen, aan Abraham en zijn familie. Eerst is de Eeuwige nog onbekend, zoals dat bij de Emmausgangers ook gebeurt. Zonder dat de hoofdpersonen het weten, zijn ze tafelgenoot of reisgezel van God.

Er komt nog een persoon in het verhaal voor, die wat achteraf blijft staan, Sara. Het lijkt erop alsof Sara zo door Abraham wordt weggedrukt, dat zij 'natuurlijk' in de tent is, om brood te bakken, om op de achtergrond te blijven, een kind te ontvangen, af te leveren en verder vergeten te worden. Ik onderschat niet de rol van de vrouwen, maar zie die niet terug in de algemene opvattingen van de Meditatie - Bijbel over mannen en vrouwen.

Zo hebben mannen de Meditatie - Bijbel gelezen. Kijk ook maar eens naar de vele geslachtslijsten in de Meditatie - Bijbel, of die van Jezus, waar de meeste vrouwen weggemoffeld zijn.
Nu wij steeds meer in aanraking komen met moslims en Indische Surinamers, beseffen we hoe verschillend er in de verschillende culturen tegen de rol van mannen en vrouwen wordt aangekeken.
Ook de opvatting over gastvrijheid is verschillend. Nu de vakantietijd aanbreekt, denken veel mensen weer aan de gastvrijheid die ze ondervinden in zuidelijke of oostelijke landen.
Wat zou het mooi zijn als degenen die ons bezoeken het zelfde van ons zouden zeggen. -
Zeker nu wij een uiterst rechtse en hardvochtige regering hebben, moeten wij de gastvrijheid niet meer aan de politiek overlaten. Liberale en christelijke principes worden kennelijk met plezier gedumpt.
Een verhaal als dat van Abraham en Sara kan ons aan het denken en handelen zetten. We kunnen gewoon beginnen met vriendelijkheid voor degenen die we vandaag en morgen tegenkomen.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Meditatie - Bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Meditatie - Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten