Mijn schild ende betrouwen

Meditatie - Bijbel

Psalm 142

God, u kent mij

Ik verhef mijn stem, ik roep tot de Eeuwige,
ik verhef mijn stem, ik roep om genade.

Ik stort mijn nood voor hem uit
ik vertel hem hoe ik mijn leven nauwelijks aankan.

Mij, mij ontzinkt de moed,
jij, jij kent toch mijn weg!

Op de weg die ik moet gaan
liggen mijnen en bommen op me te wachten.

Ik zoek je hulp, kijk dan toch eens
niemand anders trekt zich iets van mij aan.

Nergens kan ik heen om te vluchten.
geen mens vraagt hoe ik nog in leven kan blijven.

Tot jou blijf ik roepen, mijn Eeuwige,
ik mag je noemen 'mijn schuilplaats'
mijn stukje grond in dit leven.

Let dan op mijn klagen
zelf kan ik niet meer, mijn weerstand is op.

Red mij van allen en alles die het op mij voorzien hebben,
ze zijn te machtig voor mij.

Mijn leven zit in de knel, bevrijd me uit de warboel
ik wil weer gewoon met de anderen jou naam loven,

ik zal dat samen met al jouw mensn doen:
ik weet dat jij het voor mij doet! Ik ben er zeker van!

== phv ==

p.h. van der veer

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Meditatie - Bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Meditatie - Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten