Terezin: jonge vrouw voor executie

Bijbel

Uit de Klaagliederen van Jeremia 1

De wegen van het land zijn in de rouw
omdat er niemand meer over loopt, op weg naar een feest.
de priesters zuchten, de meisjes huilen,
bitterheid is wat er alom heerst.
De stad heeft geen schoonheid meer
ze is in handen van de vijand gevallen -
en niemand kwam te hulp.
De oude dagen zijn weggevaagd
de oude gewoonten worden bespot,
de sabbat wordt niet onderhouden.
Kom, O Eeuwige, en kijk toch eens naar ons.
de last van mijn zonde weegt zwaar,
Eeuwige, zonder hulp kom ik er niet meer uit.
En jullie, die naar mij kijken,
is een een pijn zo diep als mijn pijn?
Kom, Eeuwige, zie mij aan
zie mijn ellende.

=== Klaagliederen van Jeremia 1 ===

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten