Kerstster

Bijbel

Het kerstverhaal is een reisverhaal

*** Uit een preek van Herman de Vos, kapucijn ***
Allen gingen op reis: het is een reisverhaal. Het gaat niet over de dingen bekijken. Het is een wegtrekverhaal. Het oude vertrouwde is niet meer. Het gaat over het verlaten van je vertrouwde mensen en dingen. Het gaat erover hoe moeilijk het is om achter te laten wat je lief is. Je hebt alleen elkaar nu. Als je in God gelooft, kan dat. Het spreekt van een nieuw leven, iets nieuws, levensmoed en kracht, over hoop en leven in een ongekende situatie.
Allen gingen op reis naar hun eigen stad. Ze gingen naar waar hun wortels lagen. Dit is in mijn leven het belangrijkste: ontdekken waar ik thuis hoor, hier ga ik wortelen. Ik ga weg uit de onvruchtbare grond, uit de onmogelijkheid, naar de plaats waar ik voeding vind voor mijn ziel.
Jezus wijst er later op dat de mens belangrijke wortels heeft bij God. Ik word nooit mezelf, als ik daaraan geen ruimte geef.

Allen gingen op reis naar hun eigen stad; daar lieten zij zich inschrijven. Ze bekenden hun afstamming en wilden zo genoemd worden. Het is een getuigenis: ik ben dochter van David, ik leef als zoon van David. Het belangrijkste voor de mens is niet zijn biologische vader, maar weet hebben van zijn goddelijke vader. Dit kerstverhaal noemt God als de vader van alle mensen, zoals de engelen zongen.
Wat een feest! Wat een verhalen! Verhalen van volwassen geworden mensen die beseffen dat God en mens bij elkaar horen. We vieren het geheim van Jezus" bestaan en we vieren het geheim van ons eigen bestaan. Onze wortels, onze bestemming, ons lot en onze bedoeling en onze God: daarom vieren wij feest!
Ik wens u een zalig kerstfeest!

Herman de Vos, kapucijn


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten