Dürer: Vlucht naar Egypte

Bijbel

De Heilige Familie op de vlucht naar Egypte

Het begon in 1984. Toen namelijk stuurde iemand uit Ravenstein een bijdrage aan de Kerstaktie voor Kapucijnenmissionarissen. Naast die geldelijke bijdrage kon de goede gever ook een “vriendengroet uit Nederland” sturen, neergeschrevenop een speciaal daavoor bestemd blaadje. Die vriendengroeten moesten uiteraard beantwoord worden door ons missionarisen.
Ik trof de groet uit Ravenstein, die voorzien was van een kleine afbeelding van de Heilige Familie op de vlucht naar Egypte, uitgeknipt tot een plaatje van 6 x 7 cm.
Toen ik het zag was ik op slag verliefd op die afbeelding van Durers ets. En vanaf dat moment ben ik ook andere reprodukties gaan verzamelen van eeuwenoude schilderijen, fresco’s, etsen en sculptuur die betrekking hadden op het Kerstgebeuren. Het bleek een wereld op zich te zijn met allerlei literatuur en niet te vergeten al de musea en kerken die dit soort werken laten zien.
Sinds enige tijd heb ik ook de mogelijkheden ontdekt die het Internet biedt. Kortom de prachtigste en kleurrijkste afbeeldingen zijn voorhanden.
Tussen al die pracht blijft mij toch nog steeds dat plaatje van 6 x 7 cm het meest dierbaar. Gewoon in zwart – wit geeft het een ontroerend beeld van wat Kerstmis betekent: God is solidair met mensen die op zoek zijn naar vastigheid en geluk, naar vrede en een zinvol bestaan.
Dat kan gelden voor onszelf als mensen die onderweg zijn op zoek naar ware vrede en welzijn. Het geldt in elk geval voor de ruim 11 miljoen medemensen die op dit moment ontheemd zijn want gevlucht of verdreven van huis en haard. Zij hebben geen plekje meer op deze wijde wereld dat zij het hunne kunnen noemen. Ze zijn alles kwijt, hebben alles verloren.
En zoals al die mensen dit leed meestal ondergaan als gezin, zo zien wij dat lijden terug in deze ets van een kind en zijn ouders. Het kind is amper zichtbaar en heeft nog geen weet van alle ellende. Zijn ouders des te meer. Zij dragen hem naar veiliger oorden en weerstaan daarvoor alle ontberingen.
En zo wordt dit gezin een met al die vluchtelingen en verdrevenen van alle tijden en wordt het solidair met ieder van ons die op zoek is naar naar vrede en geborgenheid.

=== Jan van Maurik, toen nog kapucijn in Indonesië ===


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond bijbel

De bijbel, liefde
Emmaus
Emmausgangers
Handen
Heilige Familie
Kerstmis: een reisverhaal
Klaagliederen 1
Klaagliederen 2
Klaagliederen 3
Klaagliederen 4
Klaagliederen 5
Klaagliederen 6
Lied van de liefde
Psalm 23
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 126
Psalm 128
Psalm 131
Psalm 131a
Psalm 139
Psalm 142
Psalm: waarom?
Sara en Abraham
Spreuken
Gelovige Tomas
Vossen hebben holen

Meditaties over andere thema's


Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Sociaal
Islam
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten