Maria van Guadalupe


Maria: Wees gegroet

Op 25 maart is het feest van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. De engel begroette haar met de woorden: Wees gegroet, Maria.
Dit zijn de woorden geworden waarmee een van de populairste gebeden wordt aangeduid, het Weesgegroet, of het Ave-Maria.
In het Vlaams bestaat het woord 'amerijtje', een woord voor 'een moment', dat komt van een avemarijtje, een ave-maria-tje-lang.
In de Westerse kerk komt het gebed voor het eerst voor rond 650, in de kerk Sancta Maria Antiqua in Rome. Het bestond alleen uit de woorden:
"Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot." De laatste woorden zijn van Elisabeth toen Maria bij haar op bezoek kwam.

Dit korte gebed, met alleen de woorden van het evangelie, werd niet alleen in de kloosters populair, maar vooral ook onder de mensen buiten de kloosters. Het werd een privé gebed.
Volgens een overlevering bad de heilige Aybert van Crespin, een benedictijn die leefde rond 1140, dit korte Ave-Maria per dag 150 maal. Elke keer bad hij het met een kniebuiging. Dit wordt beschouwd als de voorloper van de rozenkrans, dat zijn 15 tientjes.
In 1299 bad de heilige Mechtild om de kracht van Maria wanneer zij zou sterven, in het uur van haar dood. "Ik bid jou, Maagd Maria, dat je bij mij wezen wilt in de ure van mijn dood." De kartuizers baden in 1350: "Heilige Maria, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van de dood. Amen."
Zo is het Weesgegroet langzaam onstaan.
De definitieve vorm kreeg het Weesgegroet in 1566, bij het concilie van Trente, in opdracht van paus Pius V.

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond bidden


Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 1
Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 2
Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 3
Advent
Advent 2
Allerzielen
Begrafenislied
Bidden
Blijf bij mij
De blokfluit
Brand
Dokwerker
Doopgebed voor kinderen
De droom
Eendagsvlieg
Zo maar even
Kleine Zusters
Gebed
Geen plaats voor hem
God geeft hoop
Heer, haast u
Heilige letters
Hemelvaart 1
Hemelvaart 2
Kerstliedje
Kinderen
Kinderrouw
Leven is...
God is liefde
Loslaten
Loslaten 2
Wees gegroet, Maria
Neem de tijd
Optimisme
Het pakketje
Water
Stem
Taal van het hart
Uittocht
Zegen
Zegen dit huis

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede