Brand

Brand. . .
Een allesverwoestend vuur laait op. Bossen, huizen, schuren, hele gebieden en levens gaan letterlijk in vlammen op. Kan hier ooit wat goeds van komen? Als het vuur geblust is blijft een kale bende over. Geen redden meer aan? Dit lijkt wel het geval. Maar...
De grond die het vuur achterlaat is vruchtbare aarde. Ze kan ook een nieuw begin betekenen. Alle oude sporen uitgewist, Nu kan er van de grond af opnieuw gebouwd worden.
De Geest wordt vaak met vuur vergeleken. Maar ook dit is geen verwoestend vuur, maar eerder een vuur dat ruimte maakt. Ruimte om opnieuw met Gods genade vruchtbaar te worden. Het oude, de zonde, platgebrand, gelouterd en in rook opgegaan.
Wanneer we Gods Geest in ons laten werken, kunnen we ook zelf vuur worden. Anderen voor Hem in vuur en vlam zetten.
Vuur heeft nog een andere eigenschap. Ze verwarmt en geeft licht.
Door het vuur van Gods Geest kunnen we deze verkilde, duistere aarde weer het licht van Zijn Woord en de warmte van Zijn liefde geven.
Maar: als het vuur geblust is, waarmee zou het dan weer warm worden?
Alleen Gods Adem, Zijn Geest kan het vuur weer doen oplaaien.
Laten we daarom bidden dat Zijn Geest meer en meer in ons mag doorwerken.
Amen.

=== Alina Bonen ===

Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond bidden


Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 1
Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 2
Elke dag een spreuk, 40 dagentijd 3
Advent
Advent 2
Allerzielen
Begrafenislied
bidden
Blijf bij mij
De blokfluit
Brand
Dokwerker
Doopgebed voor kinderen
De droom
Eendagsvlieg
Zo maar even
Kleine Zusters
Gebed
Geen plaats voor hem
God geeft hoop
Heer, haast u
Heilige letters
Hemelvaart 1
Hemelvaart 2
Kerstliedje
Kinderen
Kinderrouw
Leven is...
God is liefde
Loslaten
Loslaten 2
Wees gegroet, Maria
Neem de tijd
Optimisme
Het pakketje
Water
Stem
Taal van het hart
Uittocht
Zegen
Zegen dit huis

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede