Antoniusbeeld in Velp

Uit een preek van Antonius

De zonde waardoor wij God beledigen zijn zoveel groter dan die waardoor een evenmens ons beledigt.
Wanneer God Zijn schepselen zo'n grote schuld kwijtscheldt, waarom vergeven wij onze naasten dan niet een schuld die zoveel kleiner is?

Wie vergeten is hoeveel barmhartigheid hij zelf steeds heeft ondervonden, die komt er ook niet toe een hart vol ontferming aan een ander te tonen.
Wij zuiveren onze ziel van zonden wanneer wij ondervonden onrecht vergeven. Daarom zegt de Heer (Mt. 6, 14): "Als gij aan de mensen hun overtredingen vergeeft, zal de hemelse Vader ook u vergeven".
Wie dit werk van geestelijke barmhartigheid niet volbrengt aan zijn naasten, die zal zijn goede werken niet beloond zien in het eeuwige leven.


Naar kapucijnen.com

Meditaties rond Antonius


Antonius
Antonius: Bonaventura
Antonius: gebed
Antonius: gebed 2
Antonius: gebed 3
Antonius: hart
Antonius: zijn leven
Antonius: lied 1
Antonius: lied 2
Antonius: lied 3
Antonius: Red Hook
Antonius: Velp

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede