> Antonius van Padua: gebed 4

Antonius van Padua

Gebed tot de heilige Antonius om een verloren zaak terug te vinden

Heilige Antonius, groot en sterk is in u de genade en de kracht van God: U hebt ontelbaar veel mensen liefderijk geholpen, vooral wanneer zij uw hulp vroegen om verloren zaken terug te vinden.
Heilige Antonius, die grote en kleine zorgen met ons delen wilt, vol vertrouwen vraag ik u mij te helpen nu ik mijn . . . verloren heb.
Moge het verkrijgen van de gunst die ik u vraag mij dieper overtuigen van Gods zorgzame goedheid, die zo groot is, dat er buiten zijn wil nog geen mus van het dak valt.
Heilige Antonius, patroon in verloren zaken, help mij terug te vinden wat ik ben kwijt geraakt. Blij zal ik van uw lof verhalen en dankbaar prijzen de naam van de Heer, om zijn bezorgdheid en goedgunstigheid jegens mij.
Amen.


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Antonius

Antonius
Antonius: Bonaventura
Antonius: gebed
Antonius: gebed 2
Antonius: gebed 3
Antonius: hart
Antonius: zijn leven
Antonius: lied 1
Antonius: lied 2
Antonius: lied 3
Antonius: Red Hook
Antonius: Velp

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede