Antonius van Padua

Oud gebed tot de heilige Antonius

Heilige Antonius, het is zo bemoedigend en troostvol te weten, dat ik u met groot vertrouwen mijn moeilijkheden in handen mag geven.
Gij wilt mijn voorspreker zijn bij God en Hem vragen wat goed voor mij is naar lichaam en ziel. In de hemel met God verenigd, kent gij de nood waarvoor ik om uitkomst vraag. Bid voor mij bij de Vader, opdat er een oplossing mag komen.
Ik weet door mijn geloof, dat God alles ten goede leidt voor wie Hem dienen en beminnen. Hem zal ik prijzen.
En u, Antonius, zal ik mijn dankbaarheid tonen, door in mijn dagelijks leven uw voorbeeld na te volgen.
Moge de Heer mij genadig zijn, Hij die geprezen zij in eeuwigheid. Amen.


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Antonius


Antonius
Antonius: Bonaventura
Antonius: gebed
Antonius: gebed 2
Antonius: gebed 3
Antonius: hart
Antonius: zijn leven
Antonius: lied 1
Antonius: lied 2
Antonius: lied 3
Antonius: Red Hook
Antonius: Velp

Meditaties over andere thema's


Antonius
Franciscaans
Clara
Bidden
Bijbel
Sociaal
Bidden
Vrede
kapucijns
Mieke van Baal
Gedichten