Antonius van Padua

Gebed tot de heilige Antonius dat velen zeer dierbaar is

Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
trooster van allen die bedroefd zijn,
tot U bid ik om uitkomst,
omdat U zo machtig bent bij God.

U was een voorbeeld van oprecht geloof,
van naastenliefde en nederigheid.
Stommen hebt U doen spreken,
doven doen horen,
blinden doen zien,
verlamden doen lopen,
en die bijna dood waren doen herleven.
Bedroefden hebt U getroost,
moedelozen opgebeurd,
verloren zaken hebt U weer doen vinden.

Heilige Antonius,
onze dag kan zo verdrietig zijn,
onze ziekte zo pijnlijk,
onze zorg zo groot,
onze onrust zo verwarrend.
Help ons dan, wees voor ons een vriend
en een voorspreker bij God.
Als Gij ons verhoort,
zullen wij gelukkig zijn
en samen met U
God verheerlijken en danken.
Amen.


Naar kapucijnen.com

Meditaties rond Antonius


Antonius
Antonius: Bonaventura
Antonius: gebed
Antonius: gebed 2
Antonius: gebed 3
Antonius: hart
Antonius: zijn leven
Antonius: lied 1
Antonius: lied 2
Antonius: lied 3
Antonius: Red Hook
Antonius: Velp

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede