Antoniusbeeld

Uit een preek van Antonius

Wee de rijken, die kelders vol wijn hebben, schuren vol koren en overvloed aan kleding, maar die onbewogen blijven als er een arme van Christus, hongerig en naakt, aan hun deur klopt.
Er komt een uur waarop deze rijken op hun beurt voor de poort staan en roepen: "Heer, Heer, doe ons open". Degenen die nu niet willen luisteren, zullen dan moeten horen: "Voorwaar Ik zeg u: Ik ken u niet". "Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur".

Daarom zegt Salomon: "Wie zijn oren sluit voor het geweeklaag van de armen, die zal geen antwoord krijgen wanneer hijzelf roept".


Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Antonius

Antonius
Antonius: Bonaventura
Antonius: gebed 1
Antonius: gebed 2
Antonius: gebed 3
Antonius: hart
Antonius: zijn leven
Antonius: lied 1
Antonius: lied 2
Antonius: lied 3
Antonius: Red Hook
Antonius: Velp

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede