Liturgie: Lied voor de kruisweg

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

O Hoofd vol bloed en wonden, een lied bij de kruisweg
Dit wordt gezongen op Goede Vrijdag bij de kruisweg
We vonden dit in de kapucijnenkerk in Den Bosch

1. O Hoofd vol bloed en wonden
gedekt met smaad en hoon
O goddelijk Hoofd omwonden
met scherpe doornenkroon.
O Gij die andere kronen
en glorie waardig zijt
Ik wil mijn hart u tonen
dat met u medelijdt.

2. Een naam uit oude tijden:
Lam Gods en Jahwehs knecht.
de last van een groot lijden
de dood hem toegezegd.
De Heer die ongezien en
in deemoed tot ons kwam,
die om ons vlees te dienen
de zonde op zich nam.

3. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt,
Mijn hart hoezeer onrustig
heb ik op U gezet.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op
als Mozes uit het water,
als Jezus uit de doop.

4. Gods uitverkoren dochter
van koninklijk geslacht,
die 't Heil van de ze wereld
in deemoed hebt verwacht.
Leer ons als U te dragen
de pijnen van ons hart,
dan blijven wij ook staande
bij 't kruis dat ons verwart.

5. Een mens te zijn op aarde
in deze aardse tijd
dat is de dood aanvaarden
de vrede en de strijd;
De mensen niet verlaten
Gods woord zijn toegedaan;
dat is: op deze aarde
de zelfzucht te weerstaan.

6. Uit diepte van ellende
roep ik tot U, o Heer
Gij kunt verlossing zenden
ik werp mij voor U neer
O, laat uw oor zich neigen
tot mijn bedeesd gebed,
dat ik gehoor verkrijge
en door U word gered.

7. O Hoofd vol bloed en wonden
O Gods onschuldig Lam
dat voor der mensenzonden
de lasten op zich nam!
Wat zal ik u dan geven
voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven
Heer, neem mijn schamel hart.

8. Wie Jezus' kelk wil drinken
zijn doopsel ondergaan
zal in de dood verzinken
en uit de dood opstaan.
Hij zal zijn leven geven
hij maakt zichzelf tot brood;
Hij sterft en anderen leven
Hij overleeft de dood.

9. Mijn God die zonder klagen
het zwaarste hebt doorstaan
Al wat Gij had te dragen
wie heeft het u gedaan?
Ik ben met u verbonden
ik voel uw pijn, 't verdriet:
o, om uw bloed en wonden
verstoot mij, zondaar, niet.

10. De Heer is trouw gebleven
Hij heeft ons welgedaan
Hij gaf als brood zijn leven
Hij heeft de dood doorstaan
Verlos ons van het kwade
O, Heer, en maak het waar,
dat wij met U gedoopt zijn
ten dienste van elkaar.

11. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt.
Gij hebt voor ons geleden
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
met moed en angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

12. Een naam uit oude tijden:
Lam Gods en Jahwehs knecht.
de last van een groot lijden
de dood hem toegezegd.
De Heer die ongezien en
in deemoed tot ons kwam,
die om ons vlees te dienen
de zonde op zich nam.

13. Wie Jezus' kelk wil drinken
zijn doopsel ondergaan
zal in de dood verzinken
en uit de dood opstaan.
Hij zal zijn leven geven
hij maakt zichzelf tot brood;
Hij sterft en anderen leven
Hij overleeft de dood.

14. Heer God, laat ons verwerven
na dood verrijzenis,
door met uw Zoon te sterven
aan al wat zondig is.
Wil ons om Hem vergeven
was door zijn dood ons rein.
Opdat zijn nieuwe leven
ons Pasen moge zijn.

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus |

of naar onze homepage