>Liturgie: Stabat Mater

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

Stabat Mater, een lied bij de kruisweg

een middeleeuws franciscaans lied van Bonaventura en Jacopone da Todi.

Dit wordt vaak gezongen op Goede Vrijdag
Stabat Mater

1. Met de tranen in haar ogen
stond de moeder diep bewogen,
naast het kruis waar Jezus hing.

Door haar hart dat weg wil vluchten
vol verdriet en pijnlijk zuchten,
't scherpe zwaard van droefheid ging.

2. Hoe bedroefd en neergeslagen
gezegend, maar vol van klagen
om haar een'ge lieve zoon.

3. Huilen, klagen, wenen deed zij
lieve moeder, en wat leed zij
bij die pijnen en die hoon.

4. Vele tranen laat men stromen
nu wij hier saam mogen komen
en haar ziet met al haar wee.

Wie voelt niet zijn hart verscheuren
die de moeder zo ziet treuren
lijdend met haat Jezus mee?

5. Zij zag Jezus voor de zonden
van zijn mensen, vol met wonden
van de wrede marteling.

6. Zij zag toen haar liefste sterven
hij was eenzaam, vol van kerven,
toen zijn geest uit ´t lichaam ging.

7. Doe, o moeder, bron van liefde
mij beseffen wat u griefde
geef mij dat ik met u klaag.

Doe ontvlammen hart en zinnen
dat ik altijd God mag minnen
en ik God voortaan behaag.

Heilige Moeder, hoor mijn bede
deel mij Jezus´ wonden mede
brand en kerf ze in mijn hart.

8. Van uw zoon, gewond, geslagen,
die zijn pijnen heeft verdragen,
laat mij delen in zijn smart.

9. Laat mij met u mede wenen
met gekruisigde verenen
zolang 'k met u leven mag.

10. Naast het kruis en u wil ´k toeven
en mij daar met u bedroeven
dat verlang ik, dag na dag.

11. Vrouw der vrouwen, droeve moeder,
wil voor mij goedgunstig wezen,
laat mij treuren aan uw zij.

12. Laat mij Jezus' dood en lijden
en de doodsteek in zijn zijde
voelen, dragen zoals hij.

Laat mij nu zijn wonden dragen
en zijn pijn zonder te klagen
lijden, sterven als uw zoon.

13. Moge ik in ´t vuur niet branden,
neem, o Vrouw, mijn zaak in handen
bij het oordeel voor Gods troon.

14. Jezus, wanneer ik zal dood gaan
laat uw moeder mij dan bijstaan
leid mij veilig naar uw huis.

Als mijn lichaam dan zal sterven
laat mij dan het leven erven
van het eeuwig paradijs.
Amen

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage