> Liturgie: VoorbedeLiturgie: Voorbede

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

Voorbede uitgesprokentijdens een interfranciscaanse bijeenkomst

v.: Staande voor Gods aangezicht
richten we ons in gebed tot Hem,
de Heer van alle leven, de Gever van ale goeds.

Wij bidden
voor heel de schepping, zo rijk en veelvormig,
die lijdt onder het geweld dat haar wordt aangedaan;
dat wij eerbiedig mogen omgaan met haar
die ons door de Eeuwige is toevertrouwd.
a.: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Wij bidden
voor allen die in deze wereld lijden
onder armoede en oorlog, onderdrukking en geweld:
dat hun stem gehoord mag worden
en dat zij bondgenoten mogen vinden
om in hun situatie verandering te brengen.
a.: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Wij bidden
voor de minderbroeders, waar ook ter wereld
dat zij mogen getuigen van de liefde voor God
door in gehoorzaamheid, eenvoud en zuiverheid
de leer en de voetstappen van onze heer Jezus Christus te volgen.
a.: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Wij bidden
voor heel de franciscaanse familie;
dat het voorbeeld van Franciscus en Clara
mensen mag blijven inspireren op hun levensweg
en dat zij daardoor
een levende gemeenschap mogen vormen
tot vreugde van allen die met hen in aanaking komen.
a.: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Wij bidden
voor alle boeders en zusters die te lijden hebben
geestelijk of lichamelijk;
voor hen die het moeilijk hebben in onze gemeenschap
dat zij broeders en zusters aan hun zijde mogen vinden
en de kracht mogen krijgen om met geduld
vol te houden in moeilijke omstandigheden.
a.: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage