De kruisweg

Dit is een onderdeel van onze afdeling liturgie. Klik door naar De kruisweg.

De kruisweg is als afbeelding of als kruisje aanwezig in alle r.-k. kerken. Hij bestaat uit 14 staties, 14 episodes waarbij je even blijft stiltaan. Het is afgeleid van de weg die Jezus ging vanaf het paleis van Pilatus tot de berg waar hij gekruisigd werd.
Na de 4de eeuw ontstonden er bedevaarten naar het Heilig Land, vooral naar Jeruzalem. In de 13de eeuw kregen de franciscaanse broeders het beheer over de heilige plaatsen in Palestina. Zoals elders is uitgelegd, had Franciscus als eerste oog voor het menselijk leven en vooral het lijden van Jezus. Zijn broeders nodigden de pelgrims uit om de weg van Jezus te volgen. In 1250 noemden ze deze weg de Via Dolorosa
Onder invloed van de franciscaanse en kapucijnse broeders, werden er vanaf 1700 overal in kerken een kruisweg aangebracht. Door veel invloeden is het aantal staties toevallig op 14 uitgekomen.
In 1741 heeft paus Benedictus de Veertiende de kruisweg voor alle kerken verplicht gesteld. Dat kon ook in de vorm van houten kruisjes.
De franciscaan Leonardo a Porto Maurizio liet in 1759 een kruisweg in het Colosseum in Rome aanbrengen. Daar bidt de paus tegenwoordig de kruisweg op Goede Vrijdag.

Wie een commentaar [of een bijdrage] wil leveren, vragen wij een e-mail te richten aan secretariaat kapucijnen met in het onderwerp de vermelding "website/spiritualiteit".

of naar onze homepage