De Nederlandse kapucijnengemeenschap: provincieberichten

Generale Overste Maurio Jöhri

Op 3 november 2016 troffen alle mobiele kapucijnen uit Nederland elkaar in Tilburg.
Op deze druk bezochte provinciedag begroetten we de Generale Ovefrste en de kapucijn die speciaal de Europese kapucijnen beroekt, Pio Murat. Tegelijkertijd stelde de nieuwe adviseur van het bestuur, Pauline Higler, zich voor.

Verrassing
Het bezoek van Generale Overste Maurio Jöhri en de raadsman voor Europa, Pio Murat was al lang geleden aangekondigd. Maar, ze kwamen met een verrassing: eind oktober hadden ze van de Congregatie voor de Religieuzen te horen gekregen dat er per se vier kapucijnen plus een provinciaal gekozen moeten worden om provincie te kunnen blijven. Al enkele jaren hebben wij er twee plus twee leken-adviseurs.

Custodie
Het voorstel van de generale overste was dat wij custodie zouden worden, afhankelijk van deze generale overste.
Dat is een juridische organisatievorm, die er eigenlijk voor bedoeld is wanneer in een land een nieuwe provincie aan het onstaan is. Meestal hangen ze dan af van de provincie die de misionarissen heeft gezonden.
Wat de consequenties zijn weten we nog niet precies. Op 12 januari 2017 vervolgen wij ons gesprek hierover.
Dan worden ook mogelijke kandidaten coor de custos en twee raadslieden besproken. In de lente ontvangen wij stembriefjes, heel officieel, waarop we drie namen mogen schrijven: een custos en twee raadslieden.
of naar onze homepage